Användarvillkor

 

Uppgifternas riktighet och ansvarsfriskrivning

Materialet på webbtjänsten Kansakunnanomaisuutta.fi kommer från tillförlitliga källor. Vi kan emellertid inte garantera att uppgifterna i webbtjänsten är riktiga, intakta och uppdaterade. Finlands Bank ansvarar inte för någon som helst skada som orsakats vid användning av webbtjänsten.

Upphovsrätt

Rätten till de texter, bilder och upptagningar som publiceras på sidorna tillhör Finlands Bank eller andra parter som anges i samband med materialet. Också andra instanser än Finlands Bank kan inneha upphovsrätten till fotografierna och konstverken, men Finlands Bank har då ingått avtal om användningen av bilderna på sina webbsidor.

Användningsrätten till materialet i webbtjänsten och i synnerhet fotografierna har begränsats till denna webbtjänst. Det är tillåtet att länka till webbtjänsten från egna sidor. Likaså är det tillåtet att dela länkar till webbtjänstens sidor i de sociala medierna. Ansvaret för att länken är uppdaterad ankommer på den som gjort länken.

Finlands Bank förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll på webbtjänsten, antingen delvis eller helt.

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din terminal när du besöker webbplatsen. Terminalen kan vara en dator eller en datorliknande enhet, t.ex. en pekplatta eller mobiltelefon. Besökaren kan tillåta eller neka användningen av cookies och ta bort lagrade cookies.

Det finns två typer av cookies – permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Tillfälliga cookies gäller endast under sessionen och försvinner när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet för en viss tid, om du inte tar bort dem.

Cookies kan t.ex. användas för att komma ihåg vyinställningar på webbplatsen (skärmupplösning, språk etc.). Användningen av cookies gör det möjligt att samla in information om hur besökarna använder webbplatsen och på detta sätt få upplysningar om hur webbplatsen allmänt kan utvecklas.

Cookies används för att samla information om besökarnas rörelser på webbplatsen, så att vi kan analysera hur webbplatsen används och hur många som besöker de olika sidorna.

Du kan stänga av cookiefunktionen i webbläsaren, men då kan det hända att webbplatsen inte fungerar fullt ut eller att en del av sidorna inte fungerar som de ska.

Webbanalys

På webbplats används webbanalys med Siteimprove, som sammanställer uppföljningsrapporter över besökare på sidorna. Uppgifter som sänds ut av webbläsarna lagras på servrar i EU och utgående från dem genereras statistik för banken över antal besökare, allmänna besöksprofiler och sökningar på webbplatsen.