Kontaktinformation

 

Webbplatsen Kansakunnanomaisuutta.fi underhålls av Finlands Banks information. Du kan lämna in synpunkter om webbplatsen via e-post på adressen info(at)bof.fi.

Finlands Bank
Snellmansplatsen
PB 160
00101 Helsingfors

Telefon 09 1831