Ville Andersson

Bloom

2015

kuva

Vad allt har inte Ville Andersson hunnit med under sin korta men produktiva karriär – vid sidan av målningar, fotografier, teckningar och skulpturer även scenografier, frimärken och grafisk keramik. Efterhand har hans tekniska alster kompletterats med digitala skulpturer eller snarare reliefer gjorda med 3D-skrivare.

Andersson valdes till Årets unga konstnär 2015. Priset utdelas av Tammerfors konstmuseum och Aboa Vetus & Ars Nova-museet i Åbo och lyfter varje år fram en ung begåvad konstnär i form av en omfattande utställning. Anderssons framgång har emellertid inte stannat vid genombrottet i hemlandet. Hans verk har utöver Europa också ställts ut i Förenta staterna och Japan och konstnärens internationella agenda visar inga tecken på att mattas av.

Den stora tuschteckningen Bloom som skaffades till Finlands Banks samlingar 2017 är såtillvida typisk för Anderssons produktion att den bygger på en stark svartvit kontrast. Det blomsterlika motivet föder med sina ränder en optisk rörelse som angenämt masserar betraktarens öga. Bladens smidiga former kan ses på olika sätt, än som en imaginär tygorkidé, än som rörelsebanorna i en snabb slöjdans. Många av Anderssons tidigare verk har avbildat tygernas böljande veckade former i samma stil som barockens målare och skulptörer, för vilka framhävandet av figurens rörelse och uttrycksfullhet med hjälp av draperingar var en viktig metod. Dess rötter återfinns visserligen ännu längre bak i tiden, i antikens bildhuggarkonst.

I samband med Bloom är jämförelsen med skulpturkonsten motiverad också i och med att verket ger ett mycket starkt illusoriskt tredimensionellt intryck. Paradoxalt nog tar de svartvita linjerna eller bollarna i vissa av Anderssons skulpturer bort effekten från den plastiska formen och får betraktarens perception att balansera mellan den plana ytan och det tredimensionella. Litet av en magiker, denna konstnär.

Dela konstverket