Eva Anttila

Arbete och liv

bildvävnad • 200 x 480

1952

kuva

UPPSVINGETS ANDA

Om man var tvungen att välja ett konstverk som bäst beskriver den snabba utvecklingen i Finland på 1950-talet så är det Eva Anttilas (1894–1993) bildvävnad ”Arbete och liv”. Dess berättelse går från vänster med en kvinna och en man, hon i folkdräkt och han en jordbrukare med en spade i handen, till figurerna i stadsmiljö till höger. Mellan dem skymtar studenter iklädda sina vita mössor och doktorer i cylinderhattar, det görs uppköp och byggs både hus och industri.

Anttila skildrar ett Finland som inte enbart reparerar skadorna efter kriget utan sätter i gång en enorm förändring från ett agrarsamhälle till ett land som präglas av högteknologi och utbildning. Anttilas sprakande färgval, rött och gult, skapar en aura av optimism, som motsvarar andan under det rådande uppsvinget. Verket rymmer en hel del humoristiska detaljer. De korpulenta herrarna i cylinderhatt med sina portföljer och papper kunde väl komma från Finlands Banks direktionsmöte och de eleganta kvinnorna i timglasformade kreationer och imponerande hattar har kanske nyss varit på uppköp eller besökt ett café – äntligen riktigt kaffe efter ransoneringen. Kvinnornas starka roll i vävnadens innehåll berättar om den framgångsrika konstnärens attityd och kanske också om att kvinnornas insats under kriget gav dem större uppskattning än tidigare och eget livsrum.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

Eva Anttila använde i kompositionen av sin textil en skicklig vertikal indelning. Motiven framskrider i läsriktning genom snabba klipp och skapar en elegant och lätt rytm. Intrycket förstärks genom växlingarna mellan varma och kalla färger. De avskalade figurerna och användningen av geometriska vinklar påminner en aning om konstnären Gösta Diehls målningar, men Anttila har omvandlat influenserna från målarkonsten till sin egen särpräglade stil.

Konstnären vävde själv sitt monumentala verk och klagade över hur mycket arbete det krävde. Den nästan fem meter breda vävnaden består av så många nyanser och detaljer att betraktaren har svårt att förstå att konstnären kunnat klara av vävnadsarbetet på kort tid. Den amerikanska mästervävaren Ronald Cruicksand ansåg att en lämplig maximistorlek för ett dylikt verk är 180 x 150 cm. Anttilas bildvävnad överskred denna storlek med mer än det dubbla.

Dela konstverket