Ulla Rantanen

Balkong

olja • 153 x 119 cm

1966

kuva

FIGURER OCH BILAR

Det är häpnadsväckande hur sällan bilen beskrivs i den finländska konsten. Detta transportmedel förekom rätt sparsamt även under maskinromantikens årtionden på 1920- och 1930-talet. Akseli Gallen-Kallelas Bil Bol-affisch (1907) torde fortfarande vara den mest kända finländska bilden av en bil. Konstens beskrivningstraditioner har varit överraskande snäva, även om det glest befolkade Finland inte har kunnat undvika bilismens genombrott ens på landsbygden.

Ulla Rantanens (född 1938) målning ”Balkong” är förlagd till mitten av 1960-talet, då dollargrinen fortfarande hade ett stort statusvärde. Av de två personerna på balkongen verkar kvinnan i förgrunden vinka till bilen. Mannen utan ansiktsdrag som lutar sig mot räcket har ansiktet vänt i riktning mot kvinnan. Den tredje figuren, en kvinna likaså, håller sig dold i skuggan till höger som om hon skulle iaktta scenen.  Betraktaren kan utan svårighet föreställa sig de tre personernas historia, men det väsentliga i målningen är den skickligt utförda konstruktionen. De vågräta och lodräta balkarna skapar tre olika rum, två inne i själva rummet och ett tredje på utsidan. Diagonalerna i det högra hörnet förenar rummet i förgrunden med utsidan. Bilen hör således också visuellt samman med händelserna inomhus. ”Balkong” kan betraktas som en för tiden typisk abstrakt komposition, där figurerna i rummet endast är element och inte delar av en berättelse.

Ulla Rantanen visade redan i sina tidiga utställningar prov på sin utmärkta begåvning som tecknare. Figurerna i hennes kolteckningar nästan flammar tack vare de schvungfulla linjerna som formligen driver på varandra. Kraften och rytmen i dessa figurer överfördes såväl till konstnärens målningar som till hennes grafik. Rantanen hörde till gruppen Martianerna (Maaliskuulaiset) som förnyade och internationaliserade den finländska konsten. Gruppen höll sin första utställning 1964. Av gruppens medlemmar var endast två – Rantanen och Laila Pullinen – kvinnor.

Utöver figurerna är också naturmotiven ett grundläggande tema i Ulla Rantanens produktion. Till Finlands Banks samlingar hör två representativa målningar av Rantanen: ”Klippskreva II” (1983) och ”Flacka stenar” (1985). De är finstämt avskalade och komponerade vinterskildringar. Vid sidan av verken med ett nästan abstrakt formspråk föddes de senaste årtiondenas mäktiga afrikanska personbilder. Deras realism är förbluffande närvarande.

Dela konstverket