Anna Retulainen

Båttur

2017

kuva

Först syns rejäla penseldrag och kraftiga färger som varmt masserar ögonen. Först därefter börjar formerna och händelserna ta form. Detta är den typiska processen för betraktarna av Anna Retulainens expressiva målningar. Också ”Båttur” (2017), som skaffats till Finlands Banks samling, kräver tid för att den scen som verket beskriver ska klarna – det stormande havet, mahognybåtens rödbruna för, seglen i bakgrunden. När konstnären för bankens anställda berättade om innehållet i sin målning kompletterade hon dess detaljer: ”Notera att jag lämnade kvar vindrutan i verket.”

Anna Retulainen avbildar i sina målningar verkliga händelser och vyer, men stöder sig huvudsakligen på minnesbilder, de färger, former och känslor som lagrats i minnet. ”Båttur” baserar sig också på en händelse med verklighetsbakgrund, konstnärens och hennes väns stormiga sjöresa utanför Sibbo. Solen sken, men vinden var hård och ingendera av båtförarna hade någon större erfarenhet av navigering. Seglatsen slutade emellertid lyckligt och spänningen blev målningens drivfjäder.

Tecknandet har en viktig uppgift i Retulainens arbete. Det ger minnet en gestalt. Vid sitt besök som konstnär vid Finlandsinstitutet 2016 konstaterade Retulainen: ”Jag tecknar för att jag ska komma ihåg och tro på att händelserna är sanna.”

Dela konstverket