Marika Mäkelä

Black or White

olja och pigment på duk • 128 x 100 cm

2001

kuva

LINJENS DANS

”Black or White” är som en dansföreställning. Den livfulla vita linjen verkar ha fötts ur en dansares rörelser och fladdrande kjolar eller varför inte ur en lampas eller facklas snabba piruetter i ett mörkt rum. Med en enda linje har Marika Mäkelä (född 1947) lyckats skapa ett enastående uttrycksfullt alster.

Linjen bildar vid sidan av rörelsen en stående figur, vars huvud har den förenklade formen av en mask. Huvudet är som en lampa och linjens ljuskälla. Vid en lekfull jämförelse av detta verk med Juhana Blomstedts (1937–2010) berömda ”neonrörskompositioner” på 1960-talet, har Mäkelä övergått till en helt ny teknik, till de lättsamma optiska fibrernas era.
De arkaiska maskerna och sirliga linjerna har under de senaste åren haft en framträdande roll i Mäkeläs produktion. Konstnären har utvecklat en stil, vars dekorativitet är överdådig men fullständigt fri från ornamentikens tyglade geometri. Mäkelä har flera gånger brutit mot oskrivna regler och rubbat den etablerade uppfattningen om vad som är tillåtet i ”riktig” konst. Mäkelä sopade tillika med Leena Luostarinen och Marjatta Tapiola undan 1970-talets konstnärliga konstellation, som präglades av en allvarsam realism kontra en allvarsam konstruktivism. Mäkelä utnyttjade till fullo färgens romantiska möjligheter utan att dra sig för bladguldets lyster och slagmetallens glans.

På 1980-talet kännetecknades Mäkeläs konst också av en period med målningar i grått, där de draperiliknande fallande ytorna väckte högtidliga stämningar och föreställningar om gåtfulla utrymmen bakom dem. Av tiden patinerade väggytor som utforskats i stil med Leonardo var verkens anknytning till verkligheten. De var emellertid inte beskrivningar av utvändiga observationer utan fria målningar. I sina alster från 2000-talet har Mäkelä ofta använt reliefytor och varierande material. En del av verken är som karamellaffärer, färggranna kulor instuvade i ett krukformat fält. De representerar ren visuell njutning.

Dela konstverket