Aiko Tsukahara

Cloud

trä och målfärg

2012

kuva

VACKERTVÄDERSMOLN

Molnet är inget obetydligt motiv i konstens historia, så flyktigt och ombytligt som det än är som meteorologiskt fenomen. De nutida molnstudierna har sitt ursprung i 1700-talskonsten, i synnerhet i John Constables akvareller och oljemålningar.

Constable (1776–1857) förhöll sig vetenskapligt till sitt arbete och undersökte systematiskt olika molnformationer. Före det hade molnen i konsten vanligen uppfyllt andra ändamål än behovet av naturenlig beskrivning. Bland molnen uppenbarade sig mytiska eller heliga figurer, man steg till himlen och inverkade på händelserna på jorden. I Albrecht Dürers grafik skenade apokalyptiska ryttare ovan molnen. Dürers moln bär också Nemesis, hämndens och ödets stolta gudinna.

Aiko Tsukaharas (född 1980) moln är emellertid något helt annat. Det är inte en meteorologisk studie eller en avbild av oförklarliga eller överjordiska händelser. Däremot har Tsukaharas skulptur som hänger från taket en koppling till Constable. Det pixelaktiga molnet som består av vita träkuber åskådliggör vilken effekt olika slags belysning ger. Även skuggorna verkar glöda. ”Cloud” är klart ett vackertvädersmoln, ett cumulusmoln, och dess molnformation känns mycket verklig.

”Cloud” svävar lätt, men det väger över 50 kg. I verket kristalliseras en av de urgamla utmaningarna inom bildhuggarkonsten: hur återge en ledig rörelse eller ett viktlöst väsen med hjälp av tunga material.

Dela konstverket