Kari Cavén

Cool Panties

föremålsverk

2014

kuva

2688 pappersklämmör

Kari Cavén (född 1954) är en konstnär för vilken även det mest vardagliga föremålet eller materialet inte är främmande. Han är en återvinnare, loppmarknadernas stamkund och de övergivna föremålens räddare. Medeltidens alkemister försökte förgäves omvandla billiga metaller till guld, medan däremot Cavén förmår förädla nästan vilket material som helst till konst. 

Gamla skedar grupperade på en vägg bildar en tät skogsdunge – landskapskonst i sin bästa form. Av nötta stolar bygger Cavén än ett brospann, än en uppochnedvänd snurrande ”gungstol”. Leksaksbilar i kö får växa till en yster spiral som påminner om en jungfrudans. Utöver enskilda alster har Cavén producerat många offentliga konstverk runtom i Norden. Exempelvis designade Cavén 2001 till Västra Hamnen på hamnområdet i Malmö en fontän, som bestod av en kakelvägg och tiotals vattenkranar av gammal modell – det alldagligas och monumentalas fyndiga möte.

Verket ”Cool Panties” ser ut som ett lätt metallnät, vars mönster lämnar en förfinad skuggväv på väggen där det hänger. Vid en närmare studie ser man att nätet är gjort av sammanfogade pappersklämmor. Det finns 2688 av dem. Det torde ha krävt lika mycket tålamod att tillverka konstverket som nätbindarens arbete förr i tiden.

”Cool Panties” är utöver sina övriga egenskaper dessutom ett begreppskonstnärligt verk. Dess namn kunde översättas till svenska som ”häftiga trosor”, varvid verkets triangulära form får en av sina betydelser. Om man åter håller sig till cool-ordets ursprungliga betydelse, ”sval”, blir man säkert inte varm i sådana byxor. Slutligen måste man också beakta verkets fetischliknande natur, trosornas erotiska vink. Cavéns verk kan jämföras exempelvis med Esko Tirronens ”Fragment”, en popkonstinspirerad målning av en kvinnas knä.

Dela konstverket