Leena Luostarinen

Dans på bron

olja • 100 x 120 cm

2012

kuva

SYSKONENS DANS

Två kvinnor dansar med nedslagna ögon mot en mörk bakgrund. Dansen framförs i en trädgård, vars damm korsas av en utsmyckad bro. Dansarnas långärmade dräkter är typiska för den kinesiska Tangdynastin (618–907 e.Kr.) liksom huvudbonaderna med öron. ”De långa ärmarnas dans” går emellertid ännu längre tillbaka i tiden.

I Kinas historia var Tangdynastin musikens och dansens guldålder. Ett särskilt ministerium vid hovet ansvarade för utbildningen, kvaliteten och utvecklingen inom dessa konstformer. Leena Luostarinens (1949–2013) målning är emellertid ingen kommentar till de kinesiska dynastiernas kulturorganisationer, utan den har ett mer personligt innehåll. Den rödklädda dansarens ansikte är konstnärens självporträtt och den blåklädda kvinnan är hennes syster Laura. Leena Luostarinen reste mycket i Asien och hon var väl insatt i den kinesiska konsten och historien. Konstnärens skissböcker fylldes av reseobservationer, varav många förevigades i hennes målningar. Luostarinen har säkert varit på det klara med att de sirliga lerfigurerna föreställande långärmade dansare är gravföremål. På samma sätt som i det forna Egypten fylldes elitens gravar i Kina med föremål, vars uppgift var att säkerställa ett gott liv efter detta. Dessa föremål kallades för ming qi, andeföremål.

”Dans på bron” är målad med kraftiga penseldrag och symmetriskt komponerad, vilket bidrar till att framhäva stämningens rituella solennitet. Dansarna ser inte på varandra, men deras rörelser följer en gemensam koreografi. Avskildheten och samhörigheten syns på samma bild. Dubbelporträttet målades 2012 och hör till konstnärens sena produktion. Målningen har många nivåer. Den koloristiska och dekorativa kompositionen är ett skickligt arbete. De raska penseldragen gör det lätt att föreställa sig konstnärens fysiska närvaro.

Ur självbiografiskt perspektiv är ”Dans på bron” ett slags avskedstagande till systern, inte nödvändigtvis helt medvetet. Man kan även utläsa den mörka ironin i livets dans på samma sätt som i Edvard Munchs målningar.

Titeln för Leena Luostarinens stora privata utställning ”Tigertecknaren” refererade till temat för konstnärens centrala motiv, de stora kattdjuren, som blev hennes alter ego. Utställningen hölls i Helsingfors Konsthall i början av 2013 och blev den sista utställningen för konstnären som led av hälsoproblem.

Dela konstverket