Lennart Segerstråle

Finlandiafreskerna, Finland vaknar och Finland bygger

al fresco • 382 x 773 cm (Finland vaknar) / 390 x 773 cm (Finland bygger)

1943

kuva

OFFRET BESANNADES

Finlandiafreskerna, Lennart Segerstråles (1892-1975) storverk, är en imposant helhet i två delar som tillsammans med Juho Rissanens glasmålning dominerar trapphuset i Finlands Bank. Freskerna slutfördes mitt under fortsättningskriget 1943, men konstnären skissade de första idéförslagen redan 1938 efter att bankens dåvarande chef Risto Ryti gjort beställningen.

Den första freskomålningen föreställer enligt Segerstråle den symboliska Moder Finland som ”belyst av det annalkande ljuset reser sig ur de sovande skogarna”. Nationen föddes inte utan offer och konstnären valde att i det mittersta fältet av sitt verk återge en sörjande moder som håller sin stupade son. Då visste ännu ingen något om det kommande kriget, men så här i efterhand betraktat träffade freskomotivet sorgligt nära historiens verklighet.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

När Segerstråle letade efter personmodeller mötte han av en slump en ung man och dennes mor som passade för uppdraget. I den bok som han senare skrev berättar konstnären om modellens öde: ”Den unge mannen skulle aldrig mer återvända från kriget som följde efter denna hans sista sommar. Han hade stått modell för en pietà (andaktsbild, där Jungfru Maria håller den döde Kristus i sina armar), som gällde honom själv och vars motiv i dag kunde gälla hela den lidande mänskligheten.” Segerstråle mötte också krigets obarmhärtighet när han hjälpte evakuerade som kommit till Nyland. Konstnären hade blivit kommenderad till chef för den andliga vården av de svenskspråkiga. Ur dessa erfarenheter föddes nya motiv till det avbrutna freskoarbetet.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

Segerstråles religiösa övertygelse med rötter i Oxfordrörelsen förklarar för sin del Finlandiafreskernas andaktsfulla helhet som präglas av från ovan infallande knippen av ljus. Även den andra fresken, ”Finland bygger”, liknar en altartavla: Till höger härskar döden, till vänster under regnbågen pågår återuppbyggandet och i mitten blickar en mor med sitt barn mot ljuset och framtiden. Konstnären delade upp de stora ytorna, 370 x 750 cm, med hjälp av kilformade diagonaler. De skapade rytmen i kompositionen och håller ihop grupperna av figurer.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

Valet av Segerstråle att göra freskerna var ingen slump. Han var en mångsidig konstnär som vid sidan av målarkonsten och grafiken hade gedigen erfarenhet av klassiska tekniker och monumentalverk. Han finslipade den krävande mosaik- och freskotekniken vid konstakademin i Köpenhamn 1929. Finlandiafreskerna gjordes med al fresco-teknik, vilket innebar att man målade på en våt, rappad yta. Om något stycke misslyckades, måste bruket rivas och en ommålning ske. Segerstråle assisterades i arbetet av två kompetenta konstnärer, Hilkka Toivola och Aale Hakava.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

Segerstråle berättade att han i utkastskedet av verken märkte hur ”Sibelius’ Finlandia, som jag hemma om och om igen kunde studera med tillhjälp av Stokowskys Filadelfia-orkesters inspelning på grammofon, på ett alldeles nytt sätt inverkade på mig”. Konstnären sade att tonerna, rytmen, tempot och ”den musikaliska massverkan” av Sibelius musik, utlöste reaktioner i hans fantasi.

Dela konstverket