Esko Tirronen

Fragment

serigrafi • 100 x 80 cm

1992

kuva

EN SKULPTUR AV ETT KNÄ

”Eskos flickor” blev inom kort ett begrepp, som beskrev Esko Tirronens (1934-2011) fotorealistiska målningar av kvinnokroppen och dess delar. Benen återkom kontinuerligt i hans verk som någon sorts fetischer, erotiska känslor och anspelningar inriktade på kroppsdelar. Klädesplaggen fick också sin del, minikjolar och trosor. Tirronens ”mansblick” väckte hos många motstånd, och hans verk ansågs ur feministisk synvinkel minst sagt betänkliga.

Tirronens produktion i unga år inföll på båda sidor om 1960-talet, då den abstrakta konsten upplevde en av sina största brytningsperioder. Geometrins herravälde bröts och den fritt formade informalismen spred sig till konstutställningarna som ”snuva på duken”, för att använda Maire Gullichsens uttryck. Breda svep med pensel och roller förvandlade Tirronens dukar till vällande scener likt åskmoln. De kunde ha namn som anspelade på naturen, men det viktigaste var att visa att konsten inte är enbart byggande utan också spontan kreativitet. Det var ändå inte fråga om några otyglade utsvävningar. I Tirronens målningar från 1960-talets början syns en skicklig komposition, som håller samman även konstnärens vildaste åtbörder.

När nyrealismen och popen trängde undan informalismen från sextiotalets början gick Tirronen åter i första ledet. Hans målningar föreställde unga, trendiga människor. Det fotorealistiska formspråket betydde för Tirronen emellertid något helt annat än direkt efterliknande av fotografier. Verken har en silkeslen glans av sprayyta och framhävda konturer, som också ger ”Fragment” en skulptural form distanserad från sitt motiv. Begreppet torso härstammar från antikens stympade statyer, och det var uttryckligen ”torson” som Tirronen ofta avbildade. ”Fragment” är en kroppsdel från en torso.

Dela konstverket