Werner Holmberg

Från Ringerike

olja • 128 x 173 cm

1859

kuva

REDIGERAT IDEAL

Det fulländade finländska landskapet för osökt tankarna till Werner Holmbergs (1830–1860) realistiska verk med inslag från romantiken. Under sitt sista levnadsår 1860 målade Holmberg tavlan som är känd under namnet ”Idealiskt landskap” och som hör till Ateneums samlingar. Den beskriver emellertid inte ett finländskt utan ett norskt landskap. Detsamma gäller också Holmbergs landskapsmålning i Finlands Banks ägo. Även dess namn ”Från Ringerike” berättar att det är fråga om Norge. Ett lustigt sammanträffande är att Holmbergs ”Finskt skogslandskap” (1859) i tiderna köptes till Norge.

kuva Foto: © Finlands Bank

Holmberg reste till Christiania (senare Oslo) 1858 för att gifta sig med den norska generaldottern Anna Glad. På denna resa gjorde han skisser av lokala vyer, varav landskapet i Ringerike kommun hörde till de centrala. Det slutliga verket målade konstnären i sin studiestad Düsseldorf, där han slagit sig ner för gott. Den unge Holmberg hyllades som en av de mest framstående landskapsmålarna i Tyskland och han förutspåddes bli sin lärares, norrmannen Hans Gudes, efterföljare. Han erbjöds också en professur vid konstakademin i S:t Petersburg.

Även om landskapsskissen till Ringerike härrör från det unga parets fotvandringar längs björkbeklädda sluttningar, motsvarar den färdiga målningen inte direkt verkligheten. Konstnären slutförde de fina diagonalerna i sin komposition i ateljén och belyste olika delar av vyn för att skapa rika rytmer av ljus och färg. De ger landskapet dess öppna perspektiv och förnimmelsen av en stämningsfull sommaridyll. Längs stigen placerade Holmberg, en aning trevande i sin begåvning, en vallflicka och några kor. Konstnären hade nyligen bekantat sig med den franska konstnärinnan Rosa Bonheurs målningar föreställande kor och funderade på att börja studera under hennes ledning. Landskapet är således norskt, dess kor hemma från Frankrike och målningens stil av tyskt ursprung.

kuva Foto: © Finlands Bank

Tavlan ”Från Ringerike” har sagts vara ofullbordad. Terrängen i förgrunden är skisserad med lätta drag, och formerna har inte preciserats. Tänk om lösningen ändå var avsiktlig? Ett stilmedel i synnerhet i akvareller som också Holmberg använde var att lämna en del av papperet omålat. Dessutom motsvarar en exakt skildring av förgrunden inte iakttagelsen. Den preciseras när man betraktar landskapet längre bort från förgrunden. Huruvida ett sådant optiskt arrangemang var Holmbergs avsikt torde förbli en obesvarad fråga.

Holmbergs ”genialitet” lovordades i Finland först i samband med hans minnesutställning. Det hade funnits anledning till det redan tidigare, eftersom Holmberg var den första finländska landskapsmålaren som nådde internationell status.

Dela konstverket