Markus Konttinen

Gul å

acrylic • 240 x 130 cm

2008

kuva

SAMMANSMULTNA IAKTTAGELSER

Markus Konttinens (född 1957) målning ”Gul å” avbildar med enkla färger och sparsamma former den krusiga ytan av ett stort vattendrag. Tolkad på ett annat sätt verkar den som ett panorama betraktat uppifrån, som ett landskap återgivet med några fritt formade färgytor. Verkets namn anspelar på Kinas största flod, men bokstavligen är det inte fråga om ett landskap. ”Gul å” är en sammansmältning av flera upplevelser och iakttagelser och beskriver ingen direkt förnimmelse eller ett bestämt objekt.

Konstnären har i en prosadikt för tio år sedan försökt förklara förhållandet till verkligheten i sina målningar. Om färgen skrev han att den ”samlades många somrar på tankens yta, som började förtunnas och släppa igenom ljuset. Iakttagelsens förändring till gest fick en ny betydelse”. Om linjen konstaterade konstnären att enskilda tankar blandades med de gemensamma och ”linjen rymde sina egna vägar”.

Konttinens målning kan således tolkas som en slags andra gradens landskap, ett metalandskap, vars element genom konstnärens upplevelser och arbetsprocesser har formats till en ny helhet. Sambandet med de ursprungliga upplevelserna och iakttagelserna har brutits och målaren låter linjen och färgen, baselementen i sitt arbete, glida fritt över dukens yta.

Dela konstverket