Helmi Kuusi

Höstbjörk

torrnål och mezzotint • 50 x 65 cm

1976

kuva

METALLPLATTANS POESI

I en värld av färggranna, snabbt växlande bilder av stort format kan den svartvita konstgrafikens finesser lätt bli förbisedda. Helmi Kuusis (1913-2000) stämningsfulla verk ”Höstbjörk” är en kombination av två metoder som kräver skicklighet, torrnål (pointe sèche) och mezzotint (manière noire).

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

I ett torrnålsarbete ristar man med en vass diamant- eller stålnål spår direkt på en polerad metallyta. Spåren etsas inte och de vallar, den s.k. graden, som nålen plöjer upp på linjens sidor slipas inte heller bort. I mezzotint ruggas kopparplåten upp med ett sågtandat verktyg, en rocker, för att uppnå en jämnt skrovlig yta. Vid tryckning ger ytan en djupsvart ton. Därifrån kommer den franska benämningen, svart manér.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

”Höstbjörk” är naturalistisk, nästan fotografisk och samtidigt mer trovärdig än ett fotografi. Mezzotintens nyansrikedom som mjukar upp de skarpa linjerna tycks rentav göra färgerna överflödiga. Man behöver inte ens föreställa sig rörelserna i höstvinden, utan de framgår av växlingen mellan ljus och skugga i den molniga himlen.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

Helmi Kuusi är känd i synnerhet för sin naturlyriska grafik, även om hon också målade. Hon hade en internationell och gedigen utbildning. Utöver sina studier i Finland studerade hon också vid Chelsea Polytechnicum i London, Kungliga Konstakademin i Stockholm och Académie Julian i Paris. Kuusi behärskade den klassiska grafikens metoder suveränt och i kombination med hennes begåvning som tecknare blev resultaten mästerliga.

Dela konstverket