Mari Rantanen

In the Immediate Vicinity of

olja • 180,5 x 190,5 cm

2008

kuva

EFFEKTFULLA NÄT

Arkitektoniska former och utsmyckningar är ett centralt tema i Mari Rantanens (född 1956) målningar liksom i detta verk som avtecknar sig mot glödande guld. De upprätta pelarna är sirliga som i en gotisk kyrka eller ett moriskt palats. De gröna ljusstrålarna faller som komplementfärg på de violetta pelarna och den täta vävnaden i panelen till höger. ”Jag är intresserad av att göra konst av kultur, av sådant som människor har gjort”, har Mari Rantanen förklarat i en intervju med Timo Valjakka.

Mari Rantanens arbete kännetecknas av systematik. När hon i Stockholm målade sitt tio meter långa målningsverk, egentligen en installation, utgick konstnären från Fibonaccis sifferserie. Principen är att varje nytt nummer i serien är summan av de två föregående varpå följden blir 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, osv. Förhållandet mellan två siffror som följer på varandra närmar sig det gyllene snittet, som konstnärer och arkitekter sedan antiken har använt som grund för den perfekta bildkompositionen.

Trots tillämpningen av system är Rantanen ingen fullständig systematiker. Arbetsprocessen styr förändringarna. En av Rantanens källor till inspiration har varit arkitekturen i Pompeji, dess mosaik och rum. Vid sidan av byggnadskonsten har konstnären också tagit intryck av de amerikanska indianernas färggranna textilier. De påminner om kvinnornas bortglömda skapande arbete. Rantanens målningar innehåller de facto ofta ett feministiskt budskap.

Den amerikanska konsten har även i övrigt haft en stor betydelse för Rantanen. Bland annat 1980-talets dekorativa stilströmning Pattern Painting har backat upp hennes val av inriktning och syn på hur man frigör sig från den gamla modernismens mönster. Rantanens färgvärld är stark och nätverket av överlappande geometriska former skärper ytterligare dess optiska vision av rörelse.

Dela konstverket