Mari Rantanen

In the Immediate Vicinity of

öljy • 180,5 x 190,5 cm

2008

kuva

Tehoverkkoja

Arkkitehtuurin muodot ja koristelu ovat Mari Rantasen (s. 1956) maalausten keskeinen aihepiiri niin kuin tässä hehkuvaa kultaa vasten piirtyvässä teoksessa. Pystyt pilarit ovat siroja kuin goottilaisessa kirkossa tai maurilaispalatsin saleissa. Vihreän valon säteet lankeavat vastavärinä violeteille pilareille ja oikeanpuoleisen teospaneelin tiheälle kudokselle. ”Olen kiinnostunut tekemään taidetta kulttuurista, asioista, joita ihmiset ovat tehneet”, Mari Rantanen on selittänyt Timo Valjakan haastattelussa.

Mari Rantasen työskentelyyn kuuluu systemaattisuus. Maalatessaan Tukholmassa kymmenmetrisen teossarjan, oikeastaan tilateoksen, taiteilija otti lähtökohdakseen Fibonaccin lukujonon. Sen periaate on laskea yhteen kaksi perättäistä lukua, joten syntyy sarja 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, jne. Lukujonon kahden perättäisen luvun suhde lähenee kultaista leikkausta, jota taiteilijat ja arkkitehdit ovat antiikista lähtien käyttäneet ihanteellisen sommittelujärjestelmän perustana.

Käyttämistään järjestelmistä huolimatta Rantanen ei ole täydellinen systemaatikko. Työn prosessi ohjaa muutoksia. Yksi Rantasen inspiraation lähteistä on ollut Pompeijin arkkitehtuuri, sen mosaiikit ja tilat. Rakennustaiteen ohella taiteilijaan ovat vaikuttaneet myös Amerikan intiaanien värikkäät tekstiilit. Ne muistuttavat naisten unohdetusta luovasta työstä. Rantasen maalauksiin liittyykin usein feministinen sanoma.

Amerikkalaisella taiteella on ollut Rantaselle muutoinkin suuri merkitys. Muun muassa 1980-luvun tyylivirtaus, dekoratiivinen Pattern Painting, on tukenut hänen oman linjansa valintaa ja näkemystä siitä, miten irtaudutaan vanhan modernismin kaavoista. Rantasen suosima värimaailma on vahva, ja sen optista liikevaikutelmaa terävöittävät geometristen muotojen päällekkäiset verkot.

Jaa teos