Paul Gustafsson

Iso lintu

2012

kuva

De allvarsamma djuren hör till konstnärens standardteman. Kritikern Otso Kantokorpi har kallat dem ”mäkta personliga individer” och antagit att de döljer en ”gnutta alter ego”.

Även om fåglarna och de övriga djuren i Gustafssons alster inte följer realismens villkor, karaktäriserar de mycket träffande sina motiv. Gustafsson är särskilt skicklig på att använda färger. Han hör till konstnärerna i föreningen Kaarisilta ry och har på sina utställningar utöver träsnitt också ställt ut keramik.

Dela konstverket