Tiina Kivinen

It´s in the Air

monotypi • 132 x 80 cm

2014

kuva

HÄNFÖRANDE GRAFIK

Blommorna som vajar i vinden, bladen och stjälkarna som torkat i solen ser ut att ha uppenbarat sig i Tiina Kivinens (född 1971) verk med snabba penseldrag. Skenet bedrar emellertid, eftersom det inte är fråga om en målning utan ett grafiskt verk, monotypi.

”It´s in the Air” är gjord på en stor stålskiva, på vilken konstnären har brett ut och komponerat färger med palettkniv. Tekniken är krävande, eftersom man endast kan göra ett avdrag. Det är inte möjligt att fixa och rätta till utom genom att måla eller rita på pappersavdraget, dvs. det slutliga verket. Tiina Kivinens monotypier har fört målarkonsten och grafiken ett steg närmare varandra. Det är inte enbart de distingerade färgerna och det stora formatet i Kivinens arbeten som är av betydelse utan även den storslagna rörelsen och gesten i bilderna.

”It´s in the Air” kunde vara ett abstrakt alster som fått sitt namn i efterskott. Konstnären har emellertid berättat att idén har en konkret bakgrund. Hon tittade på de törstande blommorna på sin gård och insåg att stjälkarna som hängde över krukkanten passade som utgångspunkt för ett nytt verk. Iakttagelser i naturen har också i övrigt en viktig roll i Kivinens grafik.

Kivinen skulle ursprungligen bli dansare. Karriärbytet minskade ändå inte hennes intresse för dans. En av sina mest storslagna verkserier har Kivinen gjort genom att avbilda fötter – en dansares, en liten flickas, en vuxen kvinnas. Dessa verk har gjorts med en arbetsam, men förfinad teknik kallad mezzotint. Den ger möjlighet att göra svarta färgytor så sammetsdjupa att de ser ut att glöda av svart ljus. Det var med denna grafik som Kivinen fick sitt genombrott i början av 2000-talet.

Under de senaste åren har Kivinens grafik erövrat världen. Hon hör till de internationellt mest efterfrågade finländska konstnärerna. År 2012 fick Kivinen grafikpriset Queen Sonja Print Award som bär namnet av Norges drottning Sonja. Det är en betydande utmärkelse och Kivinen erhöll den som första konstnär genast efter att priset instiftats.

Dela konstverket