Markus Konttinen

Keltainen joki

akryyli • 240 x 130 cm

2008

kuva

Yhteen sulatetut havainnot

Markus Konttisen (s. 1957) maalaus Keltainen joki on pelkistetyin värein ja niukoin muodoin kuvattu suuren joen väreilevä pinta. Toisella tapaa hahmottaen se vaikuttaa ylhäältä nähdyltä panoraamalta, maisemalta, joka on esitetty muutamin vapaasti muotoilluin väripinnoin. Teoksen nimi viittaa Kiinan suurimpaan jokeen, mutta maisemasta ei ole kirjaimellisesti ottaen kysymys. Keltainen joki on monien kokemusten ja havaintojen yhteensulautuma eikä kuvaa välitöntä havaintoa tai tiettyä kohdetta.

Taiteilija on eräässä kymmenen vuoden takaisessa proosarunossaan koettanut selvittää maalaustensa suhdetta todellisuuteen. Väristä hän kirjoitti, että se ”kertyi monina kesinä ajatuksen pinnalle, joka alkoi ohentua ja päästää valoa lävitseen. Havainnon muuttuminen eleeksi sai uuden merkityksen.” Viivasta taiteilija totesi, että yksittäiset ajatukset sotkeentuivat yhteisiin, ja ”viiva karkasi omille teilleen”.

Konttisen maalauksen voi siis tulkita eräänlaiseksi toisen asteen maisemaksi, metamaisemaksi, jonka ainekset ovat muokkautuneet taiteilijan kokemusten ja työprosessien kautta uudeksi kokonaisuudeksi. Yhteys alkuperäisiin kokemuksiin ja havaintoihin on katkennut, ja maalari kuljettaa viivaa ja väriä, työnsä perusaineksia, vapaasti kankaan pinnalla.

Jaa teos