Tapani Mikkonen

Lik en blomma

akryl på duk • 180 x 180 cm

2011

kuva

MONUMENTALA BLOMMOR

Tapani Mikkonen (född 1952) var på 1970-talet känd för sina realistiska träsnitt och linoleumsnitt som skildrade vardagliga personmotiv. De speglade tidens politiska rörelser och konstnärens egen arbetarbakgrund. Nästa årtionde fick Mikkonens produktion en diametralt ny riktning. Mikkonen började göra litografier och hans verk dominerades av naturmotiv med starka färger och linjer.

Den expressiva, fartfyllda stilen rymdes inte inom sedvanliga ramar och Mikkonen testade att göra verk av allt större format. Han visade att man med grafiska tekniker till fullo kan konkurrera med målningar av monumentala mått. Det till sitt omfång mest imponerande alstret är byggföretaget Skanskas 12 meter stora grafiska beställningsverk ”Årtusendets anteckningar” (2001). Mikkonen förnyade den finländska grafiken också som en central gestalt vid den konstgrafiska verkstaden Imprimo (1987–1999). Där arbetade bland annat Kuutti Lavonen, Kristian Krokfors, Risto Suomi, Jukka Mäkelä, Pekka Ryynänen och Marjatta Tapiola. Utöver de finländska konstnärerna hade exempelvis också de estniska avantgardisterna Siim-Tanel Annus och Jüri Okas en given plats.

Mikkonen koncentrerade sig inte enbart på grafik. Hans målarproduktion är betydande och präglas av en fri och djärv användning av färger. ”Lik en blomma” är ett storslaget prov på Mikkonens abstraherande stil. Det veka motivet har i själva verket en underordnad betydelse. Målningen är färgernas och palettknivens konfrontration med den stora duken. Ur den striden utgick Mikkonen som segrare.

Dela konstverket