Hannu Väisänen

March Yellow

olja • 180 x 130 cm

2008

kuva

KAVIAR I MARS

Hannu Väisänen (född 1951) säger att ”March Yellow´s” form var en slump eller rättare sagt en arkaisk gestalt som föddes under arbetsprocessen. Den kunde enligt honom vara en forntida kykladisk idol, men den är inte på något sätt skissad eller övervägd på förhand. Målningens byggmaterial är en liten rund boll, som Väisänen kallar för ”kaviar”.

Titeln ”March Yellow” har en mycket konkret bakgrund, eftersom verket blev klart i mars 2008. Alla Väisänens månadsmålningar förenas med en färg. Den gula utgår från ett alldeles speciellt pigment, den i Nederländerna tillverkade färgen Stijl de Grain. Enligt Väisänen är den oljeaktiga och tunna Stijl de Grain oersättlig, om man vill tolka den gula färgens väsen. För att uppnå en mättad och glödande gul nyans, måste ytan målas flera gånger och alltid lämnas att torka för en vecka. Det var också ett tidskrävande arbete att måla ”kaviaren”.

Betraktaren kan välja att se marssolen i verket, men Väisänen har inte åsyftat någon naturföreteelse eller någon verklighet utanför målningen. Även den snörlika formationen i högra kanten av målningen finns där endast för att skapa en valörkontrast.

Står betraktaren således på utsidan av målningen i bryderi om hur den borde tolkas? Inte alls, eftersom det glödande gula värmer ögonbottnen som ljuset och var och en kan hitta sin egen förklaring i kaviarfältets former. Någon kanske ser likheter med vävarfågelns bo, men alla tittar ju inte på naturprogrammen på tv.

Dela konstverket