Ilkka Väätti

Marias säte

reliefmålning • 150 x 180 x 8 cm

2008

kuva

FRÅN BYSANS TILL NUTID

Ilkka Väätti (född 1955) är en passionerad resenär. Han rör sig på alla kontinenter, men lika väl är hans resor djupdykningar i historien och utspelar sig i biblioteken.

Motivet till ”Marias säte” hittade konstnären i en bildbok med namnet Byzantium, som bland annat presenterar de medeltida mosaikerna i det grekiska klostret Hosios Loukas. Klostret är beläget i Parnassosbergen, och i halvkupolvalvet i huvudkyrkans absid finns bilden av Gudaföderskan, dvs. Maria med Kristus i sina armar. Heliga figurer sitter på tronen, vars framsida är utsmyckad med vita, gula, röda och blåa mosaikbitar, tesserae. Utgående från denna detalj utvecklade Väätti sitt eget verk.

Konstnären beskriver det långsamma arbetet som inleddes i mars 2008 i sin doktorsavhandling med namnet Mundus:

”Grundkonstruktionen är svår att planera och förverkliga, eftersom bilden får nio flacka bågar som på ett bykbräde. Jag böjer de fuktiga fanerbågarna på plats tillsammans med skulptören i arbetsrummet intill. Underlaget blir för böjligt, så jag lägger under hösten till ett omslag på baksidan för att förstärka konstruktionen. Reliefmålningen blir klar först i oktober efter ett drygt halvårs arbete. Bilden bildar en säregen kombination av optisk lek och fast ordning. Färgkompositionen bygger på en harmoni mellan för min uttrycksform ovanliga gråa nyanser och de bekanta rena färgerna.”

De starka grundfärgerna dominerar oftast Vättis målningar, men i ”Marias säte” har de uppgiften att diskret skapa rytm och färgkontrast. Betraktaren kan njuta av verket även utan att känna till dess utgångspunkt. Den bysantiska bakgrunden påminner emellertid om att den visuella effekten och fängslande kraften kan vara liknande oberoende av tid. Endast de betydelser som de ges varierar. I den bysantiska konsten representerade t.ex. den blåa färgen himmelriket. Det gula anspelade på harmoni och guldet i sin tur på ljuset som strålade från Gud. Grått uppskattades inte och är i Vättis verk en avvikelse från Bysans färgkanon.

Dela konstverket