Helvi Hyvärinen

Nattens ro

marmor

1979

kuva

SOVANDE MARMOR

Helvi Hyvärinens (1906–1988) vackra marmorskulptur kan på avstånd te sig fullständigt abstrakt. På närmare håll föreställer dess finstämda ovala former likväl en sovande fågel med huvudet och halsen böjda in under vingen. Skulpturens motiv framgår för betraktaren bäst ovanifrån sett. Naturformen och skulpturens avskalade form möts och verket kräver inte nödvändigtvis några förklaringar. ”Nattens ro” utstrålar sömnens rofyllda vila, naturens egen återställningsprocess.

Hyvärinens verk bottnar emellertid i en lång historia. Organiska former har i årtusenden klätts till ornament och andra utsmyckade mönster, men den abstrakta bildhuggarkonstens stora pionjär av rumänsk börd, Constantin Brancusi (1876–1957), lyfte det avskalade till en ny nivå. Han gallrade bort nästan alla detaljer från naturens former, om det så var fråga om en fågel eller något annat djur. Till Brancusis centrala motiv hörde likaså en oval, som bildade ett människohuvud. Mycket känd är ”Skulptur för blinda” (1916), ett slätslipat, långsmalt marmorhuvud i sovande ställning. På detta sätt framhävde Brancusi att bildhuggeri inte enbart är konst för ögat utan också för känselsinnet. Helvi Hyvärinens ”Nattens ro” inbjuder på samma sätt till att beröra marmorytan, även om det visuella intrycket av stenens ”mjukhet” räcker till för den seende.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

När Helvi Hyvärinen inledde sin karriär på 1940-talet var en kvinnlig skulptör en raritet. Hyvärinen förnyade på 1960-talet skildringen av traditionella djurmotiv och uppnådde framgång genom flera offentliga verk.

Dela konstverket