Ina Colliander

På stranden / Kati

grafik/träsnitt • 42 x 34,5 cm

1958

kuva

Änglar och människor

Ina Behrsen (1905–1985) var född i S:t Petersburg och kom första gången i kontakt med konstgrafik redan före ryska revolutionen när hon studerade vid en tysk internatskola. Sina konststudier avlade hon i Leningrad 1922–1924. Efter flytten till Finland fortsatte Behrsen sina studier vid Centralskolan för konstflit. På 1930-talet konverterade konstnären tillsammans med sin make författaren Tito Colliander till den ortodoxa tron, vilket kom att ha en betydande inverkan på hennes produktion.

Än blåa, än röda eller bruna änglar är de kändaste motiven i Ina Collianders träsnitt. De är moderna tolkningar av ikonernas geometriskt stiliserade bildvärld. Colliander använde modigt stora plattor och banade väg för den efterkrigstida reformen av den finländska grafiken. Hennes alster representerade Finland vid två biennaler i Venedig, åren 1960 och 1964. Änglarnas förnäma, lätta form och de ofta med en enda färg tryckta ytorna förtrollade publiken i den grad att framgången nästan blev en börda. Konstnärens dotter, konstgrafikern Kati Bondestam har berättat att ”mamma tröttnade redan en aning på änglarnas popularitet och på att göra avtryck av bilderna”.

Änglarna har delvis lämnat konstnärens övriga produktion i sin skugga, varav ett exempel är figuren på stranden som hör till Finlands Banks samlingar. Modellen var konstnärens egen dotter. Avvikande från det vanliga har Colliander här endast skurit ut – hon använde kniv – konturerna och lämnat fonden i samma färg som figuren. Ådrorna i träet är synliga och ger med sin textur liv åt färgytan.

Början till träsnitten var rentav romantisk: konstnären gjorde sina första teckningar på brädstumpar som hon hittat i vattnet. Hon lät deras form vara orörd. Collianders stil har jämförts med Akseli Gallen-Kallelas och de tyska expressionisternas grafik, men ett minst lika bra alternativ är Henri Matisses fina decoupageverk eller cut-outs från hans sena produktion. Figuren i verket ”På stranden/Kati” är skickligt formad till en triangel och har gestaltats med linjer som uttrycker ljus och skuggor.

Konstnär Ina Colliander

Konstnär Ina Colliander

Dela konstverket