Paul Osipow

Paradise View II

olja • 256 x 192 cm

1989

kuva

BENEATH ONE’S TOES

Man är tvungen att betrakta denna stora komposition av Paul Osipow (född 1939) ur grodperspektiv när målningen hänger på väggen. Färgerna, konturerna och den diagonalt placerade geometriska konstruktionen har en rent visuell effekt på betraktaren och kräver inga större förklaringar. Fel! Målningens titel är genomtänkt, och ger en vink om varifrån formerna i verket härrör. ”Utsikt i paradiset” öppnar sig ingalunda mot en strand med svajande palmer utan blottas under semesterfirarens tår.

Konstnären har berättat att han under ett besök i Jamaica kom att studera stenplattorna i golvet på sitt hotellrum och fick motivet till en serie målningar och grafikblad. Det alster som ingår i Finlands Banks samlingar är det andra i ordningen. Paul Osipows långa konstnärliga bana omfattar såväl föreställande som icke-föreställande verk, men ofta utgår det som verkar som en komposition av rena former och färger i själva verket från den bekanta föremålsvärlden. Osipow hör till de första popkonstnärerna i Finland och hans verk avslöjar hur abstrakt verkligheten ter sig och hur verkligt det abstrakta.

Dela konstverket