Dora Jung

Porten till Saimen

bildvävnad • 307 x 297

1965

kuva

DEN ABSTRAKTA KONSTENS MÄSTARE OCH LANDSKAPETS TREENIGHET

Det är svårt att inte ta till överord när man behandlar Dora Jungs (1906–1980) textilkonst. Även då man håller sig inom rimliga gränser måste den smakfulla och rena uttrycksformen, de diskreta nyansernas elegans och den sparsamma men träffande karaktäriseringen av motiven lyftas fram som de dominerande egenskaperna i hennes produktion. Få konstnärer lämnar efter sig en innovation som bär deras namn. I Jungs fall är hennes särskilda metod vid tillverkningen av damastvävnader även internationellt känd som Dora Jungs vävteknik.

Utöver stilfullhet och finstämda nyanser kunde Jung också odla humor i sina verk. Bilderna av Jungs fiskargubbar och torggummor blev med fog mycket populära. Det mest överraskande av hennes verk torde vara ett enfaceporträtt, som med sina vaksamt stirrande ögon är förvillande likt Pablo Picasso, till och med uttrycksformen går i Picassostil. Porträttet föreställer emellertid Dora Jung själv, två mästare på samma bild. Dora Jung har utan tvekan behövt skarpa ögon i sin karriär – och mycket mer. Efter sin examen från textilavdelningen vid Centralskolan för konstflit 1932 grundade hon modigt en egen ateljé med namnet Dora Jung Textil. Företaget verkade i ett rum hemma hos Jungs föräldrar där hon ställt upp en vävstol. Trådarna färgades i familjens badkar. Dora Jung var dotter till arkitekten Valter Jung.

Tjugo år senare fick hon i främsta ledet motta den prestigefyllda Grand Prix-utmärkelsen vid triennalen i Milano. Den finländska designens jubelår 1951 belönades finländarna med fler priser än något annat lands representanter.
De finländska familjerna känner Jungs konst bäst genom hennes hemtextilier, i synnerhet bordduken ”100 rosor”. Den gjordes ursprungligen inför varuhuset Stockmanns 100-årsjubileum. Hennes produktion omfattar såväl monumentala textilverk som serieproducerade tygmönster. En av sina första stora bildvävnader gjorde Dora Jung till Nationalmuseum i Stockholm 1943.

Dora Jungs alster har en exceptionellt viktig position bland konstverken i Finlands Banks samlingar. I samband med att Finlands Banks huvudkontor byggdes ut fick konstnären i uppdrag att skapa ett par omfattande bildtapeter till två konferensrum, Kulta- och Kuparikanta. De blev klara under två år i följd 1961 och 1962. Deras geometriska komposition är abstrakt konst i sin bästa form och de bör jämställas med samtidens internationella och finländska konstruktivism. Verken hör till de största monumentala verken inom sin genre i början av 1960-talet. Om man lämnar den förlegade indelningen i konst och konstindustri därhän, hör Dora Jung till vår absoluta elit inom den abstrakta konsten, vid sidan av Sam Vanni, Birger Carlstedt, Lars-Gunnar Nordström och Juhana Blomstedt.De stora textilierna skapar en egen genuin och harmonisk atmosfär i de bägge salarna. Konstnären vinnlade sig också om detaljerna och tonade ytornas textur med enskilda svarta trådar som påminde om de diskreta metoderna inom grafiken.

Bankens fördomsfria beställningar stannade inte vid dessa konstverk. Kontoret i S:t Michel bad Jung designa ett textilalster som skulle återge områdets geografiska och ekonomiska betydelse. ”Porten till Saimen” blev klar 1965 och föreställde med halvt abstrakta former sambandet mellan vatten, skog och mark (åker). Verkets dimensioner kan samtidigt ses ur olika synvinklar. Sett ur fågelperspektiv påminner mönstret om en kulör karta, där man urskiljer vatten- och markområden. Sett från sidan avtecknar sig trädens stiliserade stammar genom färgfälten. Porten som bildas av den gröna skogen och den bruna marken förstärker landskapets treenighet.

Dela konstverket