Göran Augustson

Skogssymfoni

olja • 143 x 163 cm

1980

kuva

SKOG OCH FÄRGENS MUSIK

Göran Augustsons (1936–2012) första karriärsteg i början av 1960-talet inföll i det livliga brytningsskedet i konstlivet i Finland. Informalismens fria former hade snabbt fått positionen som ”nationell” modernism, medan däremot den stilriktning som Augustsons lärare Sam Vanni representerade, geometrisk abstraktion och konstruktivism, upplevdes som en kallt intellektuell och främmande inkräktare.

De strängt avgränsade form- och strukturproblemen med sina teorier fick ingen trogen efterföljare av Augustson. Han utvecklades till en mästare på fritt komponerade färgytor och linjer. Augustsons målningar präglas i sin bästa form av fartfylld rörelse och rytm liksom i verket ”Skogssymfoni”. Namnets anspelning på musiken är en gammal analogi. Rytmens och färgens polyfoni hörde till de tankar som modernismens pionjärer, såsom Vasili Kandinski, omhuldade. Skogens grönska återfinns inte i Augustsons verk, men man kan se vindens sus i träden och grenarna.

Många konstruktivister reducerade sin färgskala till en minimalistisk och hård palett, men en sådan askes passade inte Augustson. Han använde mjuka, även rentav ljuva nyanser. Somliga kanske rynkade på ögonbrynen, men resultatet gjorde hans verk luftiga och öppna. Det är således inget under att Augustson blev till sin generations kanske mest populära abstrakta målare.

Dela konstverket