Kain Tapper

Stor grå

trä • 164 x 120 cm

1984

kuva

TRÄETS POET

Om någon så har Kain Tapper (1930-2004) ”nationaliserat” det moderna bildhuggeriets internationella innovationer enligt finländsk modell. I hans verk, om de så är av trä, sten eller brons, kan man spåra de plastiska, organiska formerna i Henry Moores skulpturer, den slipade kubismen i Constantin Brancusis träskulpturer och installationer av minimalistiska skulptörer. Influenserna är emellertid enbart bakgrundsbrus, Tappers skulpturer är självständiga och säregna. Det är något som konstaterats och rönt erkännande också utanför Finlands gränser. I Tappers händer föder trämaterialet än en sol som skimrar genom dimman, än trädets lövverk, bäckens porl, vindens sus eller ett helt landskap, hembyn Saarijärvi invid forsen (”Leppäkallo I”, 1977).

Tappers skulpturer är på samma gång både föreställande och abstrakta. Naturföreteelserna i hans verk måste tolkas genom variationerna i de finstämda yttexturerna och patinan. Hemligheten i ytans fåror och snitt ligger inte i småpetigt knåpande utan i en skicklig hantering av yxan. Det var delvis ett arv av konstnärens far som var en skicklig timmerman.

”Stor grå” är en patinerad och målad relief. I verket tar en rektangel något på sned form. Den ser ut som en dörr till en bod, som betraktaren står framför. Eller så är det ett rum inomhus. Det stämningsfulla verket tycks ge uttryck för sommarnattens skymning, men det är inte enbart fråga om hemspunnen romantik. ”Stor grå” är en av de fåtaliga kommentarerna i Finlands bildhuggeri till Kasimir Malevits berömda målning ”Vitt på vitt”. Kunde man i Tappers skulptur kanske utläsa road ironi gentemot modernismens ikoniska verk.

Konstnär Kain Tapper

Konstnär Kain Tapper

Dela konstverket