Paul Gustafsson

Svarta svanar

färgträsnitt • 76 x 84 cm

2012

kuva

SVARTA SVANAR

De svarta svanarna glider lika majestätiskt fram i Paul Gustafssons (född 1979) träsnitt som i symbolisternas konst för över hundra år sedan. De mörka fåglarna försöker emellertid inte tränga sig in i mysteriernas värld, även om de säkert speglar det mångtydiga förhållandet mellan människa och djur.

De allvarsamma djuren hör till konstnärens standardteman. Kritikern Otso Kantokorpi har kallat dem ”mäkta personliga individer” och antagit att de döljer en ”gnutta alter ego”.

Även om fåglarna och de övriga djuren i Gustafssons alster inte följer realismens villkor, karaktäriserar de mycket träffande sina motiv. Gustafsson är särskilt skicklig på att använda färger. Han hör till konstnärerna i föreningen Kaarisilta ry och har på sina utställningar utöver träsnitt också ställt ut keramik.

Dela konstverket