Pekka Halonen

Torraka

olja • 90,5 x 113 cm

1905

kuva

SKOGENS PIETÀ

Pekka Halonens (1865–1933) målning av stammen på en torraka är till sitt motiv ett enkelt fragment av skogens naturliga kretsgång, men där tar också skildringens enkelhet slut. Målningens dämpade, freskoaktiga färger skapar en andäktig, vacker och vemodig stämning. Stammen med sina starkt tecknade konturer och krokiga grenar är sirlig och samtidigt monumentalt mäktig, som en förstenad fallen jätte från urtiden.

Målningens andäktiga stämning är ingen tillfällighet. För Pekka Halonen innebar konsten ett högre kall som skiljer sig från den vardagliga världen och ”som bör betraktas som heligt”, liksom han konstaterade i ett brev till Akseli Gallen-Kallela.  Under sina studier i Paris i slutet av 1800-talet bland annat under handledning av Paul Gauguin blev Halonen bekant med den franska symbolistiska konsten och det symboliska tänkandet. När han undersökte esoteriska texter med nära anknytning till symbolismen var Halonen tvungen att brottas med sin personliga övertygelse. Han höll sig emellertid till den kristna trosuppfattningen.

Konsthistorikern Ville Lukkarinen har fäst uppmärksamhet vid en bok av den katolske symbolistmålaren Maurice Denis som han hittat bland Halonens kvarlåtenskap och vars idéer Halonen uppenbarligen omfattade genom hela sitt liv. Denis, som var en av symbolismens främsta företrädare, framhöll betydelsen av dekorativa, rena former eftersom han ansåg att linjerna och färgerna i ett konstverk räcker till för att förklara sig själva. Deras värde ligger i skönheten och det därigenom gudomliga.

Den finländska naturen får i Halonens konst en nationell helgelse, men målningen av torrakan kunde kanske tolkas som en variation av det klassiska pietàmotivet (s.k. vesperbild, Jungfru Maria hållande Kristus döda kropp i sin famn): tallens ”armar” sträcker sig mot den liggande torrakans stam. Trädet som symbol för Kristus är ett gammalt tema som hänför sig till den mångskiftande symbolismen för livets träd.

Dela konstverket