Rut Bryk

Träd

keramikrelief • 249 x 392 cm

1980

kuva

FRAKTALERNAS SUS

Det är sällan som en konstnär genomgår en så överraskande omställning i sin karriär som Rut Bryk (1916–1999) år 1943. Keramikern Birger Kaipiainen på Arabias fabriker lockade konstgrafikern att studera fajansmålning. Kaipiainen hade utvecklat sin egen graffito-teknik, som Bryk började tillämpa på sina klichéer. Bytet av genre var trots allt kanske inte så besynnerligt. Bildmotiven måste först graveras i en gipsplatta, på vilken lerplattorna trycktes för att uppnå relieflinjer. Tekniken påminde nära om grafikens metoder.

Från keramikplattornas förtjusande miniatyrvärld utvecklades inom kort de stora helheternas konst. Vid triennalen i Milano 1951 vann Bryks vägg av keramiska plattor Grand Prix, ett större erkännande än någon finländsk konstnär inom branschen uppnått före henne. Bryks make Tapio Wirkkala fungerade som utställningsarkitekt.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

Till chefdirektörens rum på Finlands Bank (Klaus Waris) designade Rut Bryk en öppen spis som blev klar 1960 och vars väggar pryds av rektangulära plattor. Av detta keramiska ”lapptäcke” bildades en geometrisk och abstrakt komposition. Detaljerna på många av plattorna var emellertid figurativa. På en av dem återfinns en kråka!

Följande gång beställde banken ett mycket större verk av Bryk. Det planerades för huvudbyggnadens moderna vinge, sedeltryckeriets entréhall 1980. Verket ”Träd” föddes. Det är nästan fyra meter brett och berikar vackert entréhallens ljusa rum. ”Träd” är emellertid ingen prydnadsvägg utan ett självständigt konstverk rikt på nyanser. I detta skede hade Bryk redan länge använt plattor med rena geometriska mönster och referensgruppen för hennes konst fanns vid sidan av designen i den konstruktivistiska målar- och bildhuggarkonsten.

kuva © Kuvasto 2016. Foto: © Finlands Bank

De brutna linjerna i silhuetten på ”Träd”– liksom löv i vinden – påminner om ett matematiskt avbildningssystem bestående av fraktaler. Även om verket inte bygger på matematik, är skapelseordningen densamma, från abstraktion mot verklighet, snarare än från verklighet mot abstraktion. Om betraktaren i sitt sinne byter bildvinkel blir reliefen till en karta, vars topografi bildar ett landskap sett från ovan. 

Trädet är en mäktig urtida symbol, som har använts som verktyg för både världsförklaringar och människans önskedrömmar. Det bör nämnas att i ett av Bryks tidiga arbeten förekommer den bibliska Sackeus som klättrade upp i ett träd. Bankens interna folklore gav snabbt Rut Bryks praktfulla verk namnet ”pengaträdet”. Konstnären torde inte ha avsett att ge sitt verk en så konkret innebörd, men ”Träd” bär lätt också den lokala tolkningen. Verkets smeknamn påminner om att pengar i strid med det allmänna talesättet visst kan växa på träd, åtminstone i Finland.


Dela konstverket