Mauri Favén

Tre dimensioner

olja • 124 x 124 cm

1966

kuva

DUKENS SKÄRNING

Mauri Favéns (1920–2006) målning ger på ett elegant sätt uttryck för det eviga dilemmat hur man på en yta i två plan kan återge en tredimensionell värld. Renässansens konstnärer utvecklade för detta en perspektivbild som med illusorisk verkan efterliknar verkligheten, medan en av utgångspunkterna för den moderna, abstrakta konsten däremot var att återvända till målandets grund, den plana ytan. Det innebar ofta en strikt komposition av rektangulära former.

I Favéns målning framträder det tredimensionella intrycket på tre sätt: den blåa ”skivan” verkar lösgöra sig från väggytan, där det i sin tur verkar uppstå en djup inskärning. Och inte nog med det: väggytan lossnar med hjälp av tre linjer från målningens bakgrund, som om den utskurna plattan och den blåa skivan skulle bilda egna skivor och målningens bakgrund en egen. Verkets trick går ännu längre. Linjen längs kanterna ritar en skiva, vars perspektiv i nedre delen av målningen avviker från den övre delen. Den fyrkantiga skivan vrids således i betraktarens ögon åt två olika håll. Denna alternativitet skapar en optisk rörelse i målningen.

Favén åskådliggör således med enkla metoder komplexiteten i rumsillusionen och behandlar samtidigt en aning retsamt konsten, som gynnar strikta geometriska former. Den blåa ”skivan” framstår som ett fladdrande papper eller tyg, och ”snittet” leker med den italienske konstnären Lucio Fontanas idé. Fontana skar med palettkniv i sina dukar och skapade på detta sätt en verklig tredimensionell yta. Favén kommenterar Fontanas snitt genom sina penseldrag.

Dela konstverket