Risto Suomi

Trumslagargossen

färglitografi • 106 x 76 cm

1999

kuva

FRÅN BLÅTT TILL RÖTT

Haren förkommer så ofta i Risto Suominens (född 1951) målningar och grafik att den blivit konstnärens alter ego, andra jag. Haren rör sig helst om natten och den har ofta följe av en fullmåne, såsom också i detta verk ”Trumslagargossen”. Litografins bakgrund är undantagsvis röd. För det mesta omges hararna i Suominens alster av kvällens och nattens blåa färger.

Hararna har en rik mytologi. Den har överallt kopplats samman med månens omlopp som strukturerar tiden och den har fått magiska egenskaper. I antikens Grekland representerade haren romantisk kärlek och fruktbarhet, Afrodites egenskaper. Kelterna trodde att det kvicka djuret som gömde sig i marken umgicks med andarna och anglosaxarna kopplade hararna samman med vårens gudinna Eostre (jfr Easter, påsk). Afrikanernas hare är en lurendrejare, som med slavarna kom att bli en del av amerikanernas tricksterhistorier.

Risto Suomi är mycket på det klara med de föreställningar och berättelser som förknippas med haren, men hararna i hans bilder är ute på äventyr i månskenet på egna villkor. Alstren är romantiska, melankoliska, även ljuva, och de förmedlar alltid en känsla av oskuldsfullhet. Trumslagargossen spelar i månskenet och det verkar inte vara någon krigsmarsch på gång. Bilden är snarare en kungörelse om vårens ankomst och att månen snart förbyts mot sol. Konstnären säger själv att han valde den röda bakgrundsfärgen helt enkelt för effektens skull. Det blåa har ändå inte försvunnit, det blev i stället färgen på Trumslagargossens dräkt.

Dela konstverket