Sam Vanni

Utan titel

serigrafi • 160 x 180 cm

1953

kuva

DEN NYCKFULLA GEOMETRIN

Konsthistorikern Jaakko Puokka (1915–2004) jämförde konsten i det efterkrigstida Finland med 1930-talets civila ytterrock. Den togs efter fredsslutet i bruk än mer trådsliten. Så småningom försökte konstnärerna emellertid ta in på den gapande klyftan mellan den internationella och den inhemska konsten.

De reformvilliga hade det inte alltid lätt. När Sam Vanni ställde ut den halvt abstrakta målningen ”Mor och barn” 1949 var reaktionerna minst sagt avvisande. Konstnären har själv berättat om läget: ”De flesta kom med skällsord och sade nära nog att nu har Vanni kört händerna i dyngan.” Det dröjde drygt tio år och 1962 utnämndes Vanni till medlem av Finlands akademi. Också det väckte rabalder. År 1984 inbjöds Vanni till den Europeiska Akademin.

Vanni nöjde sig inte med att enbart förenkla det han sett. Hans abstrakta produktion består av kompositioner, där de viktigaste byggklossarna är geometriska former och kraftigt markerade linjer. Vanni var intresserad av att skapa spännande rumsintryck. Han målade en del kinetiska verk baserade på optisk rörelse som med rätta kan jämföras med Victor Vasarelys konstruktivistiska produktion. För det mesta klädde Vanni emellertid inte sina verk enligt ett så strikt mönster.

Den fria, formligen nyckfulla kompositionen är den stora förtjänsten i ”Utan titel”. Konstnären har med hjälp av linjer från bildytan skurit fram olika nivåer och former som rör sig optiskt som i vinden. Kanske de svävande formerna i högra kanten av ”Utan titel” är reminiscenser av den amerikanska skulptören Alexander Calders fritt rörliga mobiler.

Nonfigurativa målare avkrävdes ofta på en förklaring på vilket förhållande deras konst har till verkligheten. Vanni förnekade inte impulserna från natur och känslor, men motiverade de abstrakta lösningarna med den tvådimensionella bildytans egna, begränsande krav. Konstnären jämförde också sitt arbete med musiken. Beskrivande är namnet på den stora väggmålningen i Folkets hus i Helsingfors: ”Contrapunctus – Från kaos till ordning” (1959–1960). Den är den första abstrakta offentliga monumentala målningen som segrat i en öppen tävling i Finland.

Konstnär Sam Vanni

Konstnär Sam Vanni

Dela konstverket