Eero Hiironen

Vårblåst

koppar och stål • 81 x 81 x 3 cm

2009

kuva

KÄNSLIGT STÅL

Eero Hiironen (född 1938) är mannen bakom otaliga betydande monumentala verk, men hans konst baserar sig inte på stora format och bombastiska konstruktioner utan på en exceptionellt nyansrik tolkning av ljus och rörelser i naturen.

Vattnets reflexioner och vindens rörelser är den centrala tematiken i Hiironens verk. De spegellika reflekterande ytorna i hans skulpturer reagerar såväl på betraktarens rörelser som på andra förändringar i omgivningen. Den blanka stålytan har ingen bestående egen färg, utan den växlar med omgivningens ljus och färger.

Det kalla stålet formar sig i Hiironens händer till en nästan immateriell rörlig yta. Avvikande från vad man kunde anta är tillverkningsprocessen av hans verk endast till en liten del mekanisk och industriell. Det kan i bästa fall ta flera veckor, även mer, att uppnå den önskade glansen eller eftersträvade matta ytan, och det är allt hantverk.

Finländarnas nära förhållande till naturen har ofta ifrågasatts och det har sagts att det egentligen baserar sig enbart på naturens exploatering i ekonomiska syften. Det nationella behovet av att förhärliga naturen har trängts i bakgrunden medan de ekologiska synpunkterna, till vilka gärna förenas rekreation och turism, har blivit viktigare. Oberoende av betraktarens inställning eller behov, förmedlar Hiironens verk ett viktigt band i förhållandet till naturen, det estetiska bandet.

Dela konstverket