Välkommen på Finlands Banks konstutställning

På den här webbplatsen presenteras Finlands Banks konstsamling och berättelser om konstverken. Kurator för webbgalleriet är museidirektör emeritus Markku Valkonen.

Chefdirektörens hälsning

Nationens egendom

Marjatta Tapiola och Erkki Liikanen
Marjatta Tapiola och Erkki Liikanen

Finlands Banks omfattande konstsamling har förvärvats under tidens gång. Konstsamlandet inleddes i skiftet mellan 1920- och 1930-talet och Juho Rissanens tredelade glasmålning var en av de första betydande anskaffningarna. Lennart Segerstråles fresker målades i början av 1940-talet. Akseli Gallen-Kallelas triptyk om Ainomyten köptes år 1950.

Efter det har banken kompletterat sin samling efter hand, men kontinuerligt. Vi har velat skaffa arbeten av kända finländska konstnärer som fortfarande arbetar. Samlingen öppnades för allmänheten första gången vid en öppen konstutställning år 2011 i samband med att Finlands Bank fyllde 200 år. År 2014 och 2017 ordnades utställningen på nytt och då visades även bankens nyaste konstanskaffningar.

Finlands Banks konstklubb för personalen och bankens anställda som fungerar som frivilliga konstguider har ökat ägandeskapet för den gemensamma konsten inom banken och samtidigt vår förmåga att presentera våra konstskatter för den stora allmänheten. Det är uttryckligen de öppna konstutställningarna som har gett konstsamlingen ett alldeles nytt värde och samtidigt bringat den till den breda allmänhetens kännedom.

 

Erkki Liikanen
Chefdirektör för Finlands Bank

Kuratorns kommentar

Ingen bankvalvkonst

Markku Valkonen – Utställningens kurator

Finlands Banks konstsamling omfattar för närvarande nästan 1 200 verk. Med undantag av ett tjugotal konstnärligt medelmåttiga arbeten är alla utplacerade i bankens lokaler. Samlingens utnyttjandegrad är således exceptionellt hög, nära hundra procent. Konstverken skapar trivsel och individualitet och berikar arbetsmiljön för bankens och Finansinspektionens mångtaliga personal (ca 530 anställda).

På de öppna dagarna har banken presenterat 100–130 verk för allmänheten. Dessa evenemang har ordnats sammanlagt fem gånger sedan 2011. Cirka tio procent av samlingens verk har varit utställda åt gången. Ett sådant utställningsförhållande skulle inte vara dåligt ens för ett regelrätt museum. Dessutom har en betydande del av verken byts ut för varje utställning, eftersom banken har velat visa olika sidor av sin samling och lyfta fram sina nyaste konstförvärv.

Banken har som princip att stödja levande konstnärers arbete och köper varje år verk av några finländska eller i Finland verksamma konstnärer. Vid utställningen i samband med självständighetens jubileumsår betonades kvinnornas viktiga roll i den finländska modernismens utveckling. Bankens betydande samling textilkonst ger en bra bild av detta.

I år fästs särskild uppmärksamhet vid presentationen av både konstgrafik och finländsk konstruktivism. Utöver dem står ett sällsynt verk på menyn, den isländske konstnären Gunnlaugur Schevings (1904–1972) monumentala målning, som normalt har sin plats i lokalerna för bankens kontantförsörjning i Vanda. Finlands Bank fick verket i gåva av Islands centralbank när banken fyllde 150 år.

Under självständighetens jubileumsår gav banken ut en webbpublikation om sin konstsamling Nationens egendom. Den har i år utökats och presenterar över sextio verk samt deras upphovsmän i ord och bild. På detta sätt kan också de som inte har möjlighet att ta del av utställningen och det mångsidiga programmet när banken håller öppet hus få en uppfattning om bankens samling.

 

Markku Valkonen
Utställningens kurator