Välkommen på Finlands Banks konstutställning

På den här webbplatsen presenteras Finlands Banks konstsamling och berättelser om konstverken. Kurator för webbgalleriet är museidirektör emeritus Markku Valkonen.

Chefdirektörens hälsning

Nationens egendom

Marjatta Tapiola och Erkki Liikanen
Marjatta Tapiola och Erkki Liikanen

Finlands Banks omfattande konstsamling har förvärvats under tidens gång. Konstsamlandet inleddes i skiftet mellan 1920- och 1930-talet och Juho Rissanens tredelade glasmålning var en av de första betydande anskaffningarna. Lennart Segerstråles fresker målades i början av 1940-talet. Akseli Gallen-Kallelas triptyk om Ainomyten köptes år 1950.

Efter det har banken kompletterat sin samling efter hand, men kontinuerligt. Vi har velat skaffa arbeten av kända finländska konstnärer som fortfarande arbetar. Samlingen öppnades för allmänheten första gången vid en öppen konstutställning år 2011 i samband med att Finlands Bank fyllde 200 år. År 2014 ordnades utställningen på nytt och då visades även bankens nyaste konstanskaffningar. Samma förfarande gäller också för konstutställningen år 2017, som utgör en del av evenemangen under jubileumsåret för Finlands självständighet.

Finlands Banks konstklubb för personalen och bankens anställda som fungerar som frivilliga konstguider har ökat ägandeskapet för den gemensamma konsten inom banken och samtidigt vår förmåga att presentera våra konstskatter för den stora allmänheten. Det är uttryckligen de öppna konstutställningarna som har gett konstsamlingen ett alldeles nytt värde och samtidigt bringat den till den breda allmänhetens kännedom.

 

Erkki Liikanen
Chefdirektör för Finlands Bank

Kuratorns kommentar

Kvinnorna i främsta ledet

Markku Valkonen – Utställningens kurator

Finlands Banks konstsamling bildar ett unikt allkonstverk. Det innebär inte en homogen linje gällande stilriktning och anskaffningar, utan en samling verk som belyser även överraskande sidor av olika skeden i vår nationella konst från autonomins tider till dags dato.

Fasta monumentalverk från Juho Rissanens glasmålning till Rut Bryks keramikrelief speglar bankens strävan att vid var tid förnya sin arbetsmiljö med aktuell och framstående konst. De stora beställningarna efter kriget gick till kvinnliga konstnärer, såsom Bryk, Dora Jung och Eva Anttila. Senast nu är det skäl att ge deras moderna textil- och keramikalster en plats i främsta ledet i bildkonstens historia. De representerar inte industriell design utan är självständiga, banbrytande konstverk på samma sätt som exempelvis Sam Vannis eller Juhana Blomstedts arbeten.

Arkitekten för Finlands Banks huvudbyggnad, vinnaren i landets första internationella arkitekturtävling (1876) Ludwig Bohnstedt, kombinerade i sitt förslag smidigt olika stilar och skapade en ”fritt tolkad romersk renässans”. Bohnstedts eklektiska bidrag har stått sig väl genom de förändringar som skiftande behov och krigets skador inneburit liksom också en omfattande tillbyggnation. Kanske det är tack vare denna mångfasetterade inramning som även bankens nyaste konstförvärv lätt hittar sin plats i den historiska miljön.

 

Markku Valkonen
Utställningens kurator